Maj -08
Två små kärror att frakta tunga bjälkar genom skogen med.

Backstugan i skogen skall renoveras lite och ett problem var att få dit virket.
En av dessa kärror i var ände av bjälken skall nog få det genom stenklämmorna i skogen.