Patientinformationsbroschyr
om bakre diskrubbning i ländryggen
("Posteriort derangement")

Ett hjälpmedel i patientarbetet
för McKenziegymnaster
(och ett hjälpmedel för patienter
att genomföra sin McKenziebehandling)Broschyren har 24 välfyllda sidor med 34 bilder och text som inte förutsätter några förkunskaper. Den beskriver bl a:

Texten är noggrant genomtänkt och bearbetad. Den är även bra stöd för sjukgymnaster som är nybörjare i metoden, eller som inte arbetat så mycket efter det synsättet. Det kan i viss mån också användas till att introducera sjukgymnaster / läkare i tankegångar i Mekanisk Diagnostik och Terapi, men eftersom den bara handlar om en av diagnoserna, bör den användas med viss försiktighet på detta vis. Den är i första hand riktad direkt till patienterna som har just denna diagnos.
 

Exempel på sidor ur broschyren

Tillbaka