Bilder från Dan Bäcklins utställning på Stensjöäng
2/7-14/7 2013

 


Affischen som pdf
 

Enligt kemiboken strävar varje ämne att återgå till sitt naturliga tillstånd. Detta något krassa synsätt skulle i viss mån kunna vara präglat av min bakgrund som kemiingenjör. Ändå är det inte detta jag ser när jag betraktar de gistna plankorna i en gammal brädvägg, en sön-derfallande stenmur eller ett rostigt gammalt vrak. Sett ur mitt konstnärliga perspektiv har dessa ting ett inre väsen, utsatta för en naturlig, obändlig kraft, som ingenting kan kväsa. Jag ser den vackra patinan och färgens skiftningar, ofta i kombination med flagor av gammal färg eller nedfallna löv. En trasa som fladdrar i vinden, ett gammalt rostigt föremål, som tjänat ut och inte längre behövs… 

 Att skildra dessa föremåls väsen och historia kräver enligt mitt synsätt detaljrikedom och realism. Det har visat sig att akvarelltekniken med sin rika färgskala passar mig bäst. Efter en traditionell konstutbildning i Malmö på 70-talet med inriktning på olja och teckning har fokus alltmer vänts mot akvarell, som jag bl.a. studerat på Gerlesborgsskolan under Lars Holm. Min konstärliga verksamhet har med åren tagit allt större plats i tillvaron vid sidan av mitt egentliga yrke som ingenjör. Detta har resulterat i ett antal utställningar, bl.a. kan nämnas den årligen återkommande Tingsryds konstrunda samt i Malmö, Falkenberg och Finspång.

Dan Bäcklin
 

 

                                        

Slutkörd               

 

        

 

       

                            Bilvrak

 

 

På botten         

 

                  

 

                 Förgänglighet

 

 

Casa Chilena                     

 

   

                           Kollastning

 

 

 

Nedlagd kolgruva

        

 

                  
                Nedlagd såg

 

 

Galleri Stensjöäng              

 

   

 

            Galleri Stensjöäng

  

 

 

Casa Española               

 

 

 

   

Lyckliga köpare till verk av Dan Bäcklin

 

layout & foton: Anders Agetorp 

åter till www.agetorp.se