Helande Trädgård
Om Frizoner och andrum i natur och trädgård

Aktuellt

 Ett citat från boken

"Och vi behöver komma tillbaka till att vi är en del av naturen. Om vi låter naturen vara vår ständiga spegel har vi ett ovärderligt redskap för våra liv. Naturen har sina årstider, sin vintervila, sin död, sitt spirande liv, sina frostnätter och sitt levande samspel där allt är beroende av och i samverkan med vartannat. ja människan är också sårbar, liksom naturen, vi har inga garantier, inga försäkringar mot sorgen, såren och döden, vi har inte den rättvisa som vi själva krampaktigt byggt upp runt oss. Naturen har ingen rättvisa annat än det eviga nuet, parat med alla synliga och osynliga lagar som påverkar oss vare sig vi vill det eller ej. Frågan varför hjälper oss inte, får oss bara att ställa oss i motoffensiv med oss själva och själva ställa någon annan än oss själva till svars. Ja livet är allt detta. Också lidande, kamp för överlevnad och vi får i varje ögonblick öva oss i mottagande, accepterande och tacksamhet. Till alla varför vår tänkande hjärna bombarderar oss med, menar jag att vi istället får tänka Who knows it`s not a blessing? Vem vet om det inte är en välsignelse. Eller med mindre andligt språkbruk. Vem vett om inte just detta gagnar mitt liv, om det ger mig en ny insikt, en ny utsikt, får mig upp på ett nytt trappsteg, ser klarare. Kanske det upplevda är en livsgåva, en nödvändighet för fortsatt växt. Kastanjenötens hårda skal måste krossas och falla från hög höjd för att grodden så småningom skall kunna ge ny växt. Jag säger inte att det är enkelt, men den förberedande, mottagande övningen är enkel Andas och öva på att vara i nuet - och den dag höljet spricker, vi faller, eller vi sitter med den tyngsta livssorgen och famnen är full av smärta och förlust, är ordet oss närmare och kommer tillhands, Who knows it`s not a blessing?Stensjöäng har fått en utmärkelse!

På årets näst sista skälvande dag innan det slog om till 2012
var jag bjuden på fest i Öjaby. Fest med överraskning!

Detta vackra fick jag och Hillebil ta emot som gåva.

Igår kväll delade Kajsa Holst mfl. ut resterande slantar från Drömmarnas Vänners kassa.
Enligt stadgarna ska ev överskott gå till liknande ändamål när föreningen läggs ner.
På stämman 21/ nov röstades det fram att två Småländska trädgårdssjälar
skulle få dela lika på överskottet om ca 30 000 kr.

Motivering:
Marianna Agetorp och Hillebil Andersen två Småländska trädgårdssjälar som med små medel
och stor strävan, skapat trädgård i samspel med kropp, väsen och moder jord.
Dessa starka beundransvärda kvinnor
förmedlar passionen för livet
där trädgården kan verka både som verkstad
för kreativitet och sovrum för själslig ro.

Som en liten uppmuntran till era trädgårdsliv vill vi i föreningen Drömmarnas Vänner
skänka er de slantar som vi lyckats skapa när vi drömde.

Lycka till med ert fortsatta trädgårdsliv, tack för det ni gör!

Läs mer om alla planer som fanns i
Drömmarnas trädgård
http://www.drommarnastradgard.se

Tillbaka till huvudsidan

Kontakt:
Marianna Agetorp
Mob: 070-6739916
Tel: 0459-37000
Köp boken via
mail