Karin Holms utställning på Stensjöäng 15-16 oktober 2011

”40 dagar i mitt liv – broderat”